پیوستن صدر در یک برنامه بلندپروازي مکرر

دلیل دیگری برای رغبت به سفر: اتصال با غریبه ها

عمارت شنبه: بانکوک، تایلند

آبادي شنبه: آمستردام

آزمون یک اُز واقعی: گیر کردن تو خارج از خانه

جهانی دوباره يافتن و گم كردن فرصت جلددار جلد ( یا بله ما جال می کنیم )

دهات شنبه: اوترخت

عمارت شنبه : چستر

چگونه مرتبه سفر را پیدا کنم

چگونه در یک جنگل در کاستاریکا ناپيدا شویم

شنبه آبادي: بوستون

واحد وزن رویای سونگ کران رو دارم

تبت، چین يكدلي المپیک